• Hoş geldiňizHehuiAýna!

Aýna şem eýesi

 • Esasy ýag saklaýan gap

  Sary aromaterapiýa çüýşesi - ýokary hilli efir ýagy

  Customöriteleşdirilen Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini gözleýärsiňizmi?

  Aýna önümlerimizi öndüriji, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini döredip biler.

  Zawodymyz dürliSrubbed aromaterapiýa çüýşesini özleşdirmek we lomaý satmakda ýöriteleşendir.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • Aç-açan aromaterapiýa aýna çüýşesi

  Esasy ýaglar we hoşboý yslar üçin arassa aromaterapiýa çüýşesi

  Customöriteleşdirilen Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini gözleýärsiňizmi?

  Aýna önümlerimizi öndüriji, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini döredip biler.

  Zawodymyz dürliSrubbed aromaterapiýa çüýşesini özleşdirmek we lomaý satmakda ýöriteleşendir.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • Seýrek zolakly aromaterapiýa çüýşesi

  Seýrek gülgüne reňkli zolakly aromaterapiýa çüýşesi - Çäkli neşir

  Customöriteleşdirilen Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini gözleýärsiňizmi?

  Aýna önümlerimizi öndüriji, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini döredip biler.

  Zawodymyz dürliSrubbed aromaterapiýa çüýşesini özleşdirmek we lomaý satmakda ýöriteleşendir.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • doldurylýan spreý çüýşesi

  Goňur aromaterapiýa çüýşesi - Tebigy efir ýagyny saklaýan banka

  Customöriteleşdirilen Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini gözleýärsiňizmi?

  Aýna önümlerimizi öndüriji, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini döredip biler.

  Zawodymyz dürliSrubbed aromaterapiýa çüýşesini özleşdirmek we lomaý satmakda ýöriteleşendir.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • doldurylýan aromaterapiýa çüýşesi

  Greenaşyl aromaterapiýa çüýşesi - Tebigy efir ýagy diffuzer çüýşesi

  Customöriteleşdirilen Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini gözleýärsiňizmi?

  Aýna önümlerimizi öndüriji, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini döredip biler.

  Zawodymyz dürliSrubbed aromaterapiýa çüýşesini özleşdirmek we lomaý satmakda ýöriteleşendir.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • Reňkli aýna çüýşe

  Reňkli tawus nagşy aýna aromaterapiýa çüýşesi - üýtgeşik we ajaýyp aýna aroma diffuzer çüýşesi

  Customöriteleşdirilen Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini gözleýärsiňizmi?

  Aýna önümlerimizi öndüriji, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini döredip biler.

  Zawodymyz dürliSrubbed aromaterapiýa çüýşesini özleşdirmek we lomaý satmakda ýöriteleşendir.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • seýrek reňkli aromaterapiýa çüýşesi

  Seýrek reňkli aromaterapiýa çüýşesi - täsin efir ýagy

  Customöriteleşdirilen Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini gözleýärsiňizmi?

  Aýna önümlerimizi öndüriji, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini döredip biler.

  Zawodymyz dürliSrubbed aromaterapiýa çüýşesini özleşdirmek we lomaý satmakda ýöriteleşendir.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • Gyzgyn satylýan aromaterapiýa çüýşesi

  Iň oňat aromaterapiýa çüýşesi: Esasy ýaglar üçin iň köp satylýan görnüşler

  Customöriteleşdirilen Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini gözleýärsiňizmi?

  Aýna önümlerimizi öndüriji, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini döredip biler.

  Zawodymyz dürliSrubbed aromaterapiýa çüýşesini özleşdirmek we lomaý satmakda ýöriteleşendir.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • Arassalanan aromaterapiýa çüýşesi

  Öý aromaterapiýa aýna çüýşe esbaplary - Livingaşaýyş ýeriňizi güýçlendiriň

  Customöriteleşdirilen Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini gözleýärsiňizmi?

  Aýna önümlerimizi öndüriji, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp Scrubbed aromaterapiýa çüýşesini döredip biler.

  Zawodymyz dürliSrubbed aromaterapiýa çüýşesini özleşdirmek we lomaý satmakda ýöriteleşendir.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • Aýna süýji bankasy

  Aýna süýji bankasy Europeanewropa retro nagyşly aýna süýji gutusy Uzyn guradylan miwe ammary

  Aýna süýji bankasyny gözleýärsiňizmi?

  Aýna öndürijimiz, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp aýna sowgadyny döredip biler.

  Zawodymyz dürli aýna önümlerini gurnamak we lomaý satmak bilen meşgullanýar.Size zerurlyk bar bolsa, olary talaplaryňyza görä düzüp we öndürip bileris.

  Biziň bilen habarlaşyp, siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik bermegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sag bolsun aýdýarys!

 • aýna şem saklaýjy

  HEHUI GAZLARY

  Şemler, adyndan görnüşi ýaly, şemler bilen bilelikde ulanylmalydyr, bu diňe bir adamlar üçin giňişligi yşyklandyryp bilmez, yşyklandyryş effektini oýnap bilmez, birneme bezelip, öý bezegi hökmünde ýeke özi ulanylar.Candelabra gadymy ýapyk yşyklandyryş enjamlaryndan biridir.“Şem” ýaly yşyklandyryş gurallaryny ýerleşdirmek üçin ulanylýar.Takmynan iki görnüşe bölünip bilýän daş, metal, agaç we ş.m. bar: kesgitli görnüş we göteriş görnüşi.Şem saklaýjynyň dizaýny, stol çyrasynyň görnüşinden ylham alýar.Material ýokary hilli borosilikat 3.3 stakandyr.“Pyrex”, düşnükli, köpürjiksiz, gara meneksiz.Dürli ýagdaýlar üçin amatly we durmuşyňyzy has arassalaýar.Stol merkezi, kofe stol merkezi, aşhana stolunyň bezegi, tekjäniň bezegi, oturylyşyk ýa-da şem toýy, hammam otagy, bag gülü we terrarium ekrany üçin ajaýyp.Şem ýakmak şemden has köp zat, bu sungat eseri;Ajaýyp jaý nepislikde durmaly däldir.Öýüňiziň häsiýetini görkezmek üçin bir topar şem taýýarlaň!Şemleriň we kölegeleriň arasynda diňe durmuşyň temperaturasy däl;şemleriň ysynyň dowam edýän ýeri, iň owadan duýgyňyzdyr.

 • şem käse turbasy 5

  Borokary Borosilikat aýna tupan turba şem eýesi, iki ujy açyk bilen dürli ululykda

  Bu element hakda

  * Iki tarapy açyk, seresaplylyk bilen gaplanan aýna aýna şem saklaýjyny arassalaň.
  * Açyk sütün şemleri, açyk alaw şemleri üçin düýpsüz silindr aýna galkany, ýakylýan şemleriň üstünde goýmak aňsat.
  * Döwrebap dizaýn, bulam-bujar şem ýakmak tejribesini berýär, öýüňizde täsirli görkezýär.
 • şem turbasy 111310

  Açyk gutarýan aýna şem eýesi Tube kölegesi Köp ölçegli açyk alaw şem baca turba örtügi aşaky silindr

  Bu element hakda

  * Iki tarapy açyk, seresaplylyk bilen gaplanan aýna aýna şem saklaýjyny arassalaň.
  * Açyk sütün şemleri, açyk alaw şemleri üçin düýpsüz silindr aýna galkany, ýakylýan şemleriň üstünde goýmak aňsat.
  * Döwrebap dizaýn, bulam-bujar şem ýakmak tejribesini berýär, öýüňizde täsirli görkezýär.
 • toýun jam

  Şemler üçin palçykdan ýasalan gap

  • Palçykdan ýasalan gaplar dürli dizaýn
  • Dekrasiýa üçin gowy
  • Agramy 100g
whatsapp