• Hoş geldiňizHehuiAýna!

Arap öndürijileri çilim toplumlaryny, daşary söwda üpjünçiligini, çeňňek orta turba Maýan şişahokany gönüden-göni üpjün edýärler

Gysga düşündiriş:

Ady: Maýanyň ýüz stiker seriýasy

Mazmuny: 1 polýus, 1 tabak, 1 drena turba, 1 silikon turba, 1 tutawaç, 1 ýokarky rezin halka, 1 çüýşe agzy rezin halka

Ölçegi: Çilim çekýän adamyň beýikligini hem goşmak bilen 58CM

Reňk: Surat stili

Material: polýusyň kümüş bölegi poslamaýan polatdan, plastinka poslamaýan polatdan we tutawaç alýuminidir

Gaplamak: reňk gutusy

Gaplamak mukdary: 6 bölek / karton


 • Baha:22.5 USD / HK
 • MOQ:6 bölek
 • Gurşun wagty:10 günde
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  bir turba şişa çeňňek
  daşary söwda çeňňek üpjünçiligi
  daşary söwda çilim toplumlary
  Arap öndürijileri çilim çekýärler

 • Öňki:
 • Indiki:

 • whatsapp